Thư Mời Tham Gia Đại Lý Lên Đến 55%

TF88

Administrator
Thành viên BQT
1713437477100.png

KẾ HOẠCH CHIẾT KHÂU HOA HỒNG​

 • Tỷ lệ % hoa hồng được tính dựa trên tổng số tiền thua cược của các thành viên hàng tháng của Đại lý tại TF88.Football và số lượng thành viên hoạt động trong từng giai đoạn trong tháng.
 • Phần trăm hoa hồng của đại lý sẽ được dựa vào tổng doanh thu từ tất cả các khách hàng của đại lý đang cược tại TF88.Football và thỏa mãn những điều kiện để nhận thanh toán Hoa hồng:
 • Với 55% hoa hồng cho đại lý, Lợi nhuận hoa hồng sẽ dựa vào 55% và được tính trên tổng số tiền thua cược của các thành viên tham gia đặt cược tại Công ty TF88.Football . ( tổng tiền thua cược sau khi trừ mọi chi phí ) sẽ là tổng số tiền hoa hồng của đại lý được nhận.
 • Với ít nhất 05 thành viên có hoạt động động trong tháng (Nếu số thành viên hoạt động ít hơn 05 sẽ không được tính hoa hồng) thì đại lý sẽ có cơ hội nhận được hoa hồng từ TF.com. Phần trăm hoa hồng tăng hay giảm sẽ phụ thuộc vào số lượng thành viên hoạt động và số tiền thua cược của các thành viên trong tháng.
 • Nếu tài khoản đại lý có lợi nhuận hoa hồng là số âm trong tháng (lợi nhuận âm: là số tiền nợ của đại lý với Công ty) thì số tiền âm đó sẽ được chuyển sang những tháng tiếp theo để khấu trừ cho đến hết thì đại lý mới được tiếp tục nhận tiền hoa hồng.
 • Thanh toán hoa hồng đại lí cũ: trong tháng ít nhất có 3 khách mới và tổng khách hoạt động 5 khách trở lên
 • Tất cả các thành viên đại lý phải thanh toán chi phí.
  • Phí gửi rút tiền của ngân hàng.
  • Phí tiền thưởng khách nhận.
  • Phí dịch vụ hệ thống trò chơi. (thanh toán trả nhà cung cấp dịch vụ).

Kế hoạch hoa hồng :​

Thành viên hoạt động​
Lợi nhuận(VND)​
Tỷ lệ hoa hồng​
5​
0~2 tỷ​
40%​
15​
2.01 tỷ~3 tỷ​
45%​
30​
3.01 tỷ~4 tỷ​
50%​
50​
4 tỷ trở lên​
55%​

Công thức tính​

Giải thích lợi nhuận :
1713437543229.png

THU NHẬP 10% HOA HỒNG ĐẠI LÝ TUYẾN DƯỚI​

Tính từ tổng tiền thua của các thành viên tham gia cược.
10% hoa hồng từ các đại lý tuyến dưới của mình. ( khi giới thiệu thành viên thường khi đã đăng ký tài khoản dưới mã đại lý (đại lý A) của mình. Thành viên đó đăng ký và trở thành đại lý (đại lý B). Đại lý A sẽ được nhận 10% hoa hồng trên tổng tiền hoa hồng đại lý B được nhận, với điều kiện Đại lý A tháng đó cũng phải có tiền hoa hồng.
Ví dụ: Đại lý của bạn Đại lý A -> bạn giới thiệu 1 người nào đó làm đại lý của TF.com (Đại lý B) Thu nhập của đại lý A trong tháng = 10,000 VND. Tiền hoa hồng của Đại lý B trong tháng = 20,000 VND⇨Đại lý A sẽ được nhận 10% hoa hồng từ Đại lý B: 10% x 20,000 = 2000 VND Tổng thu nhập Đại lý A sẽ được nhận: 10,000 + 2000 = 12,000 VND

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN​

 • Tiền hoa hồng sẽ được thanh toán vào ngày 5 hàng tháng.
 • Tiền hoa hồng sẽ được thanh toán VND.
 • Tiền hoa hồng hàng tháng sẽ được chốt tổng kết và chốt vào ngày 5 hàng tháng và hệ thống sẽ cập tiền hoa hồng vào tài khoản của đại lý trên TF88.Football
 • vào ngày 5 hàng tháng. Từ ngày 5 trở đi đại lý có thể thực hiện lệnh rút tiền về tài khoản.
 • TF88.Football có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa về tỷ lệ phần trăm hoa hồng mà chúng tôi cho là phù hợp.
 • TF88.Football có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa các điều khoản bên trên hoặc thêm bất kỳ điều khoản nào trong trường hợp cần thiết.
 
Sửa lần cuối:
Back
Top