Quy Tắc và hình thức cá cược Rainbox Six sảnh Esport TF88

TF88

Administrator
Thành viên BQT
1713437128064.png
A. Winner Markets: Được xác định là người thắng cuộc của Sự kiện/Bản đồ. Được giải quyết dựa trên bảng điểm chính thức, API trò chơi hoặc phát sóng. Trong trường hợp số lượng bản đồ thay đổi hoặc khác so với những gì được đề xuất cho mục đích cá cược, các đặt cược này sẽ được xem là vô hiệu và hoàn tiền.

B. Handicap Markets: Được giải quyết dựa trên bảng điểm chính thức, API trò chơi hoặc phát sóng. Bao gồm số lượng bản đồ, số vòng, điểm giết và v.v. Trong trường hợp số lượng bản đồ thay đổi hoặc khác so với những gì được đề xuất cho mục đích cá cược, các đặt cược này sẽ được xem là vô hiệu và hoàn tiền.

C. In-Play Markets: Dựa trên trạng thái bắt đầu 0-0 và kết thúc vào cuối sự kiện. Bất kể tỷ số hiện tại của sự kiện/trò chơi khi đặt cược.

D. Trong trường hợp thị trường người chiến thắng gặp kết quả Hòa và kết quả cuối cùng và kết luận là hòa (nếu có thời gian bù giờ), tất cả các cược chưa giải quyết trên thị trường người chiến thắng sẽ được hoàn tiền.
 
Back
Top